צור קשר פרסומים גנים מרפאים פארקי אקסטרים וספורט פרוייקטים סטודיו בית
גבת יעוץ נופי לתב"ע
נספח נופי - תכנית מתאר מקומית, קיבוץ גבת

חיבור נספח נופי לתכנית המתאר המקומית עבור קיבוץ גבת, בעמק יזרעאל, לקראת בניית שכונת הרחבה, ארגון מחדש והקצאת שטחים ודירות קיימות לחברים במסגרת פרויקט של שיוך דירות כפי שמבוצע עתה בהרחבה בתנועה הקיבוצית. המסמך סוקר את תנאי השטח הקיימים בקיבוץ ובסביבתו, והשפעתם על פיתוחו ואופיו העתידי.
תוכניות מתאר ואב
תבע שלומי גבעת חמודות
גבת יעוץ נופי לתב"ע
מרחב תמנע תבע
גניגר יעוץ נופי לתבע
תבע שדה תעופה מגידו
 
קו בנוף בע"מ