צור קשר פרסומים גנים מרפאים פארקי אקסטרים וספורט פרוייקטים סטודיו בית
מרכז מסחרי בית אריה
מרכז קהילתי עם פונקציות יישוביות
שכוללות מתחם בילוי מתקן אקסטרים מתחם קניות ושרותי קהילה . המתחם תוכנן לפי אג'נדה ירוקה עם יישומים של גגות ירוקים ושימור מים.
החב' לפתוח בית אריה
מוסדות חינוך ותרבות
קמפוס אשדוד
בי"ס אשכולות
מרכז מסחרי בית אריה
בי"ס אבן יהודה
בי"ס תלי רעננה
טוקאייר
בי"ס לבונה
הגמנסיה העברית הרצליה
 
קו בנוף בע"מ