צור קשר פרסומים גנים מרפאים פארקי אקסטרים וספורט פרוייקטים סטודיו בית
בית ספר ומרכז קהילתי של הקהילה הרפורמית בעיר רעננה
בית הספר משתרע על שטח של כ 10 דונם התכנון מכיל מתקני משחק וספורט שטחים של ערוגות חקלאיות וגינון
ע' רעננה
מוסדות חינוך ותרבות
קמפוס אשדוד
בי"ס אשכולות
מרכז מסחרי בית אריה
בי"ס אבן יהודה
בי"ס תלי רעננה
טוקאייר
בי"ס לבונה
הגמנסיה העברית הרצליה
 
קו בנוף בע"מ